Vacature – UD Rechtsfilosofie Tilburg Law School

by Admin on januari 4, 2022

Tilburg Law School heeft een vacature voor een Universitair Docent Rechtsfilosofie. Reageren is mogelijk tot en met woensdag 26 januari.

Uit de vacaturetekst:

De kandidaat zal deel uitmaken van de onderzoeksgroep Encyclopedie, Rechtsfilosofie en Rechtsgeschiedenis, die één van de eenheden is van het departement Public Law and Governance (PLG) van Tilburg Law School (TLS). PLG is een groot, divers en interdisciplinair departement, met bijna 100 academische medewerkers en een scala aan juridische en sociaalwetenschappelijke disciplines. Je zult je ontwikkelen en groeien in onderwijs en onderzoek, individueel en als deel uitmakend van een team van ambitieuze wetenschappers.

De kandidaat werkt, zowel op het gebied van onderzoek als onderwijs, nauw samen met de houder van de leerstoel Rechtsfilosofie.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een goede reputatie heeft – of aan het opbouwen is – op het gebied van onderzoek naar centrale rechtsfilosofische vraagstukken, en dat hij/zij een sterke belangstelling heeft voor de wijze waarop deze vraagstukken van belang zijn voor de uitdagingen waarvoor het hedendaagse recht en de hedendaagse beleid zich gesteld zien. Van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij een ambitieuze meerjarige onderzoeksstrategie ontwikkelt die publicaties, aanvragen voor externe onderzoeksfinanciering en activiteiten met maatschappelijke impact oplevert. Die onderzoeksstrategie moet kaderen binnen één of twee van de onderzoekszwaartepunten van het Signature Plan Global Law and Governance, te weten globalisering en het antropoceen. Van de kandidaat wordt ook verwacht dat hij/zij meewerkt aan de begeleiding van promovendi.

De kandidaat beschikt over uitstekende onderwijsvaardigheden, wat aantoonbaar blijkt uit eerdere onderwijservaring. Het onderwijspakket omvat cursussen rechtsfilosofie op bachelorniveau in de opleidingen rechten en filosofie van Tilburg University. In het geval van de cursussen op bachelorniveau voor rechtenstudenten wordt onderwijs gegeven aan grote groepen.

De vakgroep Publiekrecht en Bestuur verdeelt in beginsel 40% van de tijd voor onderzoek, 40% voor onderwijs, en 20% voor dienstverlening, zoals lidmaatschap van commissies en medewerking aan studentgerichte evenementen. 

Verdere informatie is te vinden via deze link.

Deze post is ook beschikbaar in: Engels

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: