Promovendiplatform

De VWR wil graag de zichtbaarheid van promovendi binnen de rechtstheorie in Nederland en België vergroten. Door hun speciale aandacht te geven op de website, hoopt de VWR het onderzoek van deze jonge onderzoekers meer kenbaarheid te geven en hen de kans te geven om makkelijker contact met elkaar op te nemen.

Hieronder staat een overzicht van de promovendi die rechtstheoretisch onderzoek doen. Aanvullingen zijn van harte welkom.

Erasmus University Rotterdam

Maurits Helmich
Lester Chen

KU Leuven

Christophe Maes
Bas Leijssenaar

Rijksuniversiteit Groningen

Kostiantyn V. Gorobets
Hylke Jellema
Yuliia V. Khyzhniak

Tilburg Universiteit

Beira Aguilar Rubiano
Lukasz Dziedzic
David Hernández Zambrano
Carl Emilio Lewis
I.A. (Ivan Alexander) Mahecha Bustos
Claudia Quelle​
Chiara Raucea
J. C. (Jorge) Restrepo Ramos
Umberto Mario Sconfienza

Universiteit Leiden

C.G. (Reina) Brouwer
Erwin Dijkstra
Gert Jan Geling
Mirjam Heldman
Jan Storm

Universiteit Maastricht

Craig Eggett

Universiteit Utrecht

Niels Graaf
Pauline Phoa
Jim Waasdorp

Universiteit van Amsterdam

Eva Vermeulen

Vrije Universiteit Amsterdam

Lisette ten Haaf
Laura Henderson

Vrije Universiteit Brussel

Maarten Colette
Marco in ’t Veld

Erasmus University Rotterdam

Maurits Helmich

Faculteit en universiteit: Rechtsgeleerdheid, EUR
Begeleider(s): Wibren van der Burg (promotor), Lonneke Poort (co-promotor)
(voorlopige) titel onderzoek (EN): “Constitutional Law, Philosophy and Interdisciplinary Argument. How Legal Scholars and Theorists Can Contribute to Normative Constitutional Debates.”
Korte samenvatting (EN): Normative questions on what constitutional principles ought to govern law are as much the topic of academic conversation as they are of public debate. Unhappily enough, however, there is no specific specialization in such applied constitutional theory. Constitutional scholars are excellent students of specific doctrines of constitutional law, but lack a clear methodology in reflecting on it. Legal philosophers, on the other hand, often have trouble taking the specific constitutional context into account. My project aims to bridge this gap, and studies ways in which constitutional scholars and legal philosophers can use a shared framework for normative constitutional evaluation.
Verwachte einddatum onderzoek: September 2021.

Lester Chen

Faculteit en universiteit: Rechtsgeleerdheid, EUR
Begeleider(s): Wibren van der Burg
(voorlopige) titel onderzoek (EN): The appropriate concept of toleration in the multicultural society
Korte samenvatting (EN): Toleration is always a common answer for people who want to solve conflicts and disagreements in history. However, several issues about this elusive concept are still under debate, including its meaning, justification and limitation. Besides, some argue that toleration is not satisfied enough for accommodating diversity since it leads to a society with indifference or it is unable to eliminate discrimination and suppression. In this research, I attempt to provide a careful reflection on these problems and to defend toleration as an appropriate answer for us in a multicultural society.
Verwachte einddatum onderzoek: september 2022

KU Leuven

Christophe Maes

Faculteitt: KU Faculteit rechtsgeleerdheid, Instituut voor Constitutioneel Recht
Begeleiders: Prof. Dr. Stefan Sottiaux (promotor), Prof Dr. Raf Geenens (co-promotor)
(voorlopige) titel onderzoek: Het soevereiniteitsbegrip in de Belgische grondwet van 1831. Een rechtshistorisch onderzoek naar de rol van soevereiniteit in de organisatie van de Belgische staatsmacht.
Samenvatting: De Belgische grondwet stelt “Alle machten gaan uit van de Natie” (art. 33). Deze formulering zou verwijzen naar het begrip van nationale soevereiniteit (t.o.v. het begrip van volkssoevereiniteit) en sluit vormen van directe democratie in het Belgische staatsbestel uit. De vraag stelt zich echter of de huidige invulling van het soevereiniteitsbegrip strookt met de werkelijke intentie van de Belgische grondwetgever van 1830-31. Het doel van mijn onderzoek is dan ook om deze vraag te beantwoorden a.d.h.v. een interdisciplinaire analyse van het soevereiniteitsbegrip zoals begrepen door de Belgische grondwetgever van 1830-31.
Verwachte einddatum onderzoek: November 2019

Bas Leijssenaar

Faculteit en universiteit: Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven (FWO-fellow).
Begeleider(s): Raf Geenens (promotor), Stefan Sottiaux (co-promotor)
(voorlopige) titel onderzoek: Naar een pluralistisch model van constituerende macht
Samenvatting: Het idee dat de macht in de handen van het volk behoort is weer helemaal terug. In de 18e eeuw werd dit idee uitgedrukt in het concept ‘constituerende macht’, dat de competentie van het volk uitdrukt om haar eigen grondwettelijke orde te bepalen. De afgelopen tijd is dit concept opgedoken in discussies over de democratisering van grondwetswijzigingen en de legitimiteit van supranationale instituties. Nochtans blijven de betekenis en implicaties van het concept in deze discussies ondergedetermineerd. Rechtsfilosofen denken dat constituerende macht slechts uitgeoefend kan worden via instituties (verkiezingen, referenda, gerechtshoven en dergelijke meer). Politiek filosofen daarentegen stellen dat constituerende macht zulke instituties juist moet betwisten en trotseren zonder zich te laten beperken. Daar komt nog bij dat constituerende macht historisch gezien sterk leunt op het idee van een unitaire gemeenschappelijke wil. Deze historische ballast staat op gespannen voet met hedendaagse, meer pluralistische denkwijzen over de grondslagen van legitimiteit.
Mijn doel is daarom een pluralistisch model van constituerende macht te ontwikkelen dat niet langer leunt op unitaire bronnen van legitimiteit maar put uit een pluraliteit van legitimiteit verschaffende bronnen. Dit model moet verschillende ‘vormen’ van constituerende macht (massademonstraties, gerechtshoven, assemblees, enzovoorts) als complementaire vormen van democratische legitimering conceptualiseren. Dit model moet leiden tot nieuwe inzichten in concrete debatten over constitutionele verandering en de legitimiteit van politieke en juridische orden ‘voorbij de staat’.
Verwachte einddatum onderzoek: Augustus 2021

Rijksuniversiteit Groningen

Kostiantyn V. Gorobets

Faculteit: University of Groningen, Faculty of Law
Begeleiders: Prof. Pauline Westerman, Prof. Marcel Brus, Dr. André de Hoogh
(Voorlopige) titel onderzoek (EN): Beyond Validity: Authority of International Law
Samenvatting (EN): Authority of international law represents its relevance as an instrument for pursuing the goals of international actors. Unlike in domestic setting, authority of international law is not presumed and thus requires a relative approach to its comprehension. Different legal regimes may have distinct levels and structure of authority, which enables the quest of how the authority of international law in general can be strengthened. To establish the authority, an international legal regime must perform weak replacement of reasons, followed by the strong replacement. This determines the status of such legal regime as self-contained and self-sufficient.
Verwachte einddatum onderzoek: April-Mei 2021

Hylke Jellema

Faculteit: University of Groningen, Faculty of Law
Begeleiders: Prof. mr. dr. Henry Prakken, Prof. mr. dr. Anne Ruth Mackor
(Voorlopige) titel onderzoek (EN): Inference to the best explanation, probability and reasonable doubt
Samenvatting (EN): Errors regularly get made in criminal trials, resulting in the guilty going free and the innocent being locked up. How can we prevent such mistakes? Ideally we should only convict defendants if the probability of their guilt is high. But how can we know that it is? In this project I investigate how to reason rationally in criminal trials. In particular, I tie ideas from the philosophy of science and epistemology on inference to the best explanation and to ideas about probabilistic inference. In doing so I show how, by reasoning about different stories about what could have happened, we can reach justified conclusions about whether the defendant is (probably) guilty or not.
Verwachte einddatum onderzoek: December 2022

Yuliia V. Khyzhniak 

Faculteit: University of Groningen, Faculty of Law, Department of Transboundary Legal Studies
Begeleiders: Prof. Pauline Westerman, Dr. Marielle Matthee, Dr. Aikaterini Tsampi
(Voorlopige) titel onderzoek: The European Court of Human Rights and the Shadow of the Past: A Literary Approach to the Court’s Jurisprudence
Samenvatting (EN): To understand the logic of the development of the ECtHR jurisprudence, it is essential to discover how judges treat texts of judges-predecessors. This issue is especially significant when judges’ judicial opinions deviate from the previous case-law of the Court. Some of such judicial opinions contain textual passages which treat the prior judgments in a manner that cannot be explained only in legal terms. This research will address this issue from a literary perspective tracing the rhetorical tools that judges use to deal with the past in order to develop the jurisprudence of the Court in the most coherent manner.
Verwachte einddatum onderzoek: April-May 2022

 

Universiteit Tilburg

Beira Aguilar Rubiano

Faculteit: Legal Philosophy Research group, Law Faculty
Begeleiders: Bert van Roermund, Hans Lindahl and Wilson Herrera
(Voorlopige) titel onderzoek (EN): Which Democracy, Which Citizenship, Which Justice? The Challenges of Transitional Justice.
Samenvatting (EN): My research addresses the limits of the paradigmatic reparation approach in Transitional Justice – one centered on the restitution of rights, particularly the property right – to victims of land dispossession and forced displacement, in the context of a violent conflict. This approach to rights restitution has a narrow and biased view of peasants’ relationships with the land, which in turn is expressed in narrow conceptions of citizenship, democracy, and justice, and introduces tensions in the Transitional Justice objectives. In my project, I try to articulate the rights and the capabilities approaches in order to face the limitations of the former.
Verwachte einddatum : Oktober 2018

Lukasz Dziedzic

Faculteit: Tilburg Law School
Begeleiders: Prof. Hans Lindahl en Prof. Conny Rijken
(Voorlopige) titel onderzoek (EN): The Principle of Solidarity and Fair Sharing of Responsibility in the Common European Asylum System
Samenvatting (EN): Although a language of solidarity and fair sharing is present throughout the legal provisions of the Common European Asylum System, there are no clear definitions as to its factual meaning and the assumption that it amounts to no more than rhetorics could easily be made. Should it be understood solely as a principle of distributive justice that aims at helping Member States in distributing the ‘burdens’ of protection seeker flows fairly amongst each other or does it entail more? Does this principle only encompass solidarity between MS or should it also extend to individual protection seekers, and what is the difference between internal solidarity and fairness to the outside world? These and other questions will be tackled in this research.
Verwachte einddatum: September 2019

David Hernández Zambrano

Faculteit: Tilburg Law School
Begeleiders: Dr. Hans Lindahl, Dr. Wilson Herrera, Dr. Daniel Augenstein
(voorlopige) titel onderzoek (EN): Justice, sovereignty, and globalization: the perils and opportunities for social rights
Samenvatting (EN): The question I want to address in the thesis is to which extent is there a justifiable international obligation to fulfill social and economic rights across borders, especially for the poorest population in third world countries. Rather than making a statement of principles of global justice, the focus of the project is to analyze the possibility of justifying an obligation of redistribution across borders in order to protect social and economic rights, focusing on the philosophical reflection about distributive justice and on the correlation between justice and institutional legitimacy.
Verwachte einddatum: Februari 2019

Carl Emilio Lewis

Faculteit: Department of European and International Public Law
Begeleiders: Prof. Hans Lindahl, Prof. Emilios Christodoulidis en Prof. Nikolas Rajkovic
(Voorlopige) titel onderzoek (EN): Public International Law: Between the Universal and the Common
Samenvatting (EN): My research concerns the well-known doctrinal debate between those who argue that certain norms of public international law can (and do) reflect universal values, and those who criticise such claims and their inevitable furtherance of some form of cultural hegemony. With a specific focus on the international human rights regime, my research seeks to apply philosophical enquiries made into the notions by which these claims are both variously defended and criticised (values, norms, and crucially, the concept of the universal), so to answer my thesis question: Can international law ever be considered universal, without succumbing to the imperialist critique?
Verwachte einddatum: zomer 2018

I.A. (Ivan Alexander) Mahecha Bustos

Faculteit: Tilburg Law School
Begeleiders: H.K. (Hans) Lindahl; D.H (Daniel) Augenstein; C. (Camila) de Gamboa
(Voorlopige) titel onderzoek (EN):  Political (In)tolerance in Conflict
Samenvatting: The PhD research enquires about the meaning of labelling the extermination of the political party La Union Patriótica as ‘extreme political intolerance’ and the possible responses from an account of political tolerance suitable for contexts of deep political polarization as the one presented in Colombia. In order to provide answers, the dissertation relies on the philosophical understanding of the concepts of tolerance and intolerance and the contemporary theoretical approaches to such concepts from liberal, democratic, recognitional, and critical theories. Facing the insufficiency of the analyzed accounts to tackle the problem posed by the case study, the dissertation argues for a responsive account of political tolerance (which I label as ‘radical’ or ‘transitional’), which enables the emergence of liberal and democratic orders. As a result, the dissertation will provide practical applications for the Colombian situation at legal, political, and moral contexts.
Verwachte einddatum: Augustus 2017

Claudia Quelle​

Faculteit: ​ Tilburg Law School
Begeleiders: Ronald Leenes, Bert van Roermund​
(Voorlopige) titel onderzoek (EN): The risk-based approach to the protection of fundamental rights in the General Data Protection Regulation (preliminary)​
Samenvatting (EN): This research project concerns the risk-based approach in the General Data Protection Regulation. This approach entails, in short, that the applicable legal obligations are substantiated and calibrated with a view to the risks posed by the data processing operation to the rights and freedoms at stake. It can therefore be contrasted with a rule-based approach, as it is characterized instead by the conferral of decisional competence onto the norm-addressees of the law. It also differs from an approach to data processing which focuses on individual consent and, more generally, on informational self-determination. I am particularly interested in the relation between the risk-based approach and the objective of the GDPR to protect the fundamental rights of natural persons.
Verwachte einddatum: September 2019​

Chiara Raucea

Faculteit: Faculty of Law
Begeleiders: Bert van Roermund, Daniel Augenstein
(Voorlopige) titel onderzoek (EN):  Citizenship inverted: from rights to status?
Samenvatting (EN): The provisional title of my dissertation is: ‘Citizenship inverted: from rights to status?’ Already in the title, the qualification of citizenship as ‘inverted’ has the purpose of signalling the most significant contribution that I want to make with my work in the field of citizenship studies: I want to challenge the traditional account of citizenship, according to which formal political membership is a necessary premise to the distribution of citizenship rights. My research project is an enquiry concerning specifically European citizenship rights. However, its findings can shed light on the relation between formal political membership and enjoyment of citizenship rights beyond the specific context of the European Union
Verwachte einddatum:  Januari 2018

J. C. (Jorge) Restrepo Ramos

Faculteit: Tilburg Law School
Begeleiders: Prof. Dr. Hans Lindahl en Prof. Dr. Emilios Christodoulidis
(Voorlopige) titel van onderzoek: The binding character of the law – a case for putative decisionism
Samenvatting: My thesis aims to state that the so-called binding force of the law is a belief had by the subjects involved in a legal system and is not an actual form of deontic power of the norms of the law. However, given the embedding of these beliefs in the political self-understanding of a given group of persons and in other beliefs that work as a meaning-enhancing network to the former, the binding character of the law appears as the backbone of a form of putative decisionism, according to which legal systems are held to be an authoritative and willed creation.
Verwachte einddatum: Oktober 2017

Umberto Mario Sconfienza

Faculteit: Department of European and International Public Law – Research Group of Legal Theory
Begeleiders: Hans Lindahl, Daniel Augenstein, George Pavlakos
(Voorlopige) titel van onderzoek (EN): Exploring the complexities of market-based environmental policies through a meso-level approach to policy analysis.
Samenvatting (EN): Market-based climate mitigation policies are often touted as promising attempts to solve environmental problems which are otherwise resistant to resolution.  Often, these policies aim to introduce the logic of the market into social settings where this logic is largely uncommon. As a consequence, conflicts among the various people involved in implementing these policies are likely to develop.  My work tries to explain these conflicts and deals with these issues from the point of view of a meso-level approach to policy analysis. This approach looks at the tensions among the normative presuppositions which inform and form the basis of the environmental narratives usually employed to analyse and propose solutions to environmental problems.
Verwachte einddatum: Juni 2017

Universiteit Leiden

C.G. (Reina) Brouwer

Faculteit en universiteit: Encyclopedie van de Rechtswetenschap, Faculteit Rechten
Begeleider: Prof. Dr. P. B. Cliteur
(voorlopige) titel onderzoek: The Power of Tragedy and the Tragedy of Power
Samenvatting: Dit proefschrift tracht de kernboodschap van de Shakespeareaanse tragedie te ontrafelen voor zover deze belangrijk is voor de ontwikkeling van het denken over recht.
Onderzoeksvragen:
–           Welke cruciale kenmerken maken van een tragedie een Shakespeareaanse tragedie.
–           Waarom is deze Shakespeareaanse tragedie belangrijk voor het (denken over) recht.
Hypotheses:
– Shakespeare is architect en drager van een tragi-filosofisch denksysteem dat grote invloed heeft gehad en nog steeds heeft op het rechtsdenken.
– Zijn interpretatie van tragedie is pre-ethisch en geeft de grenzen aan van menselijke (im)perfectie. Hij definieert de empirische velden waarin de ontwikkeling van ethicaliteit kan plaatsvinden.
– De wijze waarop hij het geweldparadigma in tragedie heeft geschilderd heeft tot op de dag van vandaag invloed op het ontwikkelen van ethicaliteit in het recht.
Verwachte einddatum: Nader te bepalen

Erwin Dijkstra

Faculteit: Afdeling MetaJuridica, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Begeleider(s): prof. mr. P.B. Cliteur & mr. dr. A.J. Kwak
(voorlopige) titel onderzoek: Een dialectiek van de hoop: over aannames, technocratie en de stille dood van de controverse Korte samenvatting (~100 woorden): Fundamentele rechten zijn geen rustig bezit. Men kan zowel politieke als sociale rechten keurig vastleggen in verdragen en de grondwet, maar dit garandeert nog niet dat burgers ze genieten in het leven van alledag. Dit maatschappelijk functioneren wordt namelijk bepaald door de voortdurend wisselende interactie van wetgeving en beleid met de sociale werkelijkheid. Deze veranderlijkheid noopt tot een kritische houding ten opzichte van de aannames in zowel de regelgeving als de maatschappij. Mijn onderzoek richt zich op de invloedrijke aannames van de technocratie –‘apolitiek’ bestuur op basis van de veronderstelde noodzaak – en de wijze waarop deze het betekenisvolle genot van fundamentele rechten beïnvloeden.
Verwachte einddatum onderzoek: Augustus 2022

Gert Jan Geling

Faculteit: Rechtsgeleerdheid
Begeleiders: Paul Cliteur (Promotor) en Gelijn Molier (Copromotor)
(voorlopige) titel onderzoek: Ex-moslims, het verlaten van de islam en horizontale godsdienstvrijheid in Nederland
Korte samenvatting: Migratie tussen religies en het verlaten van een religie is een wijdverbreid fenomeen. Het komt op elk continent en binnen elke religie voor. In Nederland worden de vrijheden en rechten van diegene die een religie verlaat d.m.v. (internationale) wetgeving gegarandeerd. Echter, diegene die de islam verlaten, zogeheten ‘ex-moslims’, ondervinden in veel gevallen (ernstige) beperkingen bij het verlaten van de islam. Er is in Nederland een (groeiende) groep ex-moslims, die echter weinig aanwezig zijn in het publieke debat. Dit onderzoek handelt over in hoeverre je in Nederland als ex-moslim vrij bent om (openlijk) je religie te verlaten, en wat dit zegt over hoe het gesteld is met de (horizontale) godsdienstvrijheid in Nederland.
Verwachte einddatum: 2023

Mirjam Heldman

Faculteit: Rechtsgeleerdheid
Begeleiders: Paul Cliteur (Promotor) en Elham Manea (Copromotor)
(voorlopige) titel onderzoek: Legal Pluralism from a Gender Perspective: A  Study on the Integration of Islamic Law in Germany
Korte samenvatting (EN): The political significance of the integration religious minorities is a hotly debated issue. How are women affected when a state applies more than one legal system? This study focuses on legal pluralism, the integration of different legal systems within one state, a phenomenon observable in our modern multicultural states. First, it introduces legal pluralism as a theory together with its key thinkers, which brings varying aspects of legal pluralism into the discourse and contrasts them with legal centralism at the opposite end of the spectrum. Secondly, it employs qualitative research methods to analyse normative claims through open end in-depth interviews with Turkish Muslim women and men in Germany. Qualitative, open end interviews will aim to identify how Islamic law might be applied in Germany and how this is experienced by Turkish Muslim women. In the course of this research, I will arrange purposive expert sampling with community leaders and heads of their organisations/ foundations as well as with religious leaders.  The key question that will be addressed is whether greater introduction of various legal systems within one state contributes to possible gender discrimination.
Verwacht einddatum: 2021

Jan Storm

Faculteit: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Begeleider: P.B. Cliteur
(voorlopige) titel onderzoek: samen soeverein
Samenvatting: De Grondwet van 1814 bracht Nederland een minderheids-bestuurssysteem; en maakte dat onaantastbaar. Geleidelijk slopen politieke partijen binnen en werden oppermachtig. Partij-regenten bepalen nu de agenda en nemen alle beslissingen; gewone burgers mogen alleen om de paar jaar uit een aangeboden assortiment politieke partijen er één kiezen. De vertegenwoordigende democratie luistert intussen wèl naar carrière-motieven en lobby’s. Het is een systeem voor en door regenten. Door de tweedeling kreeg het land niet het beleid dat de burgers zich zouden wensen. Zij haakten af en werden calculerend. En dit terwijl statistieken tonen dat burgerzeggenschap leidt tot meer doelmatigheid, een betere belastingmoraal en minder schulden. Burgerzeggenschap is wat we nodig hebben.
Verwachte einddatum onderzoek: medio 2018

Universiteit Maastricht

Craig Eggett

Faculteit: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Begeleider:​ Prof. Jure Vidmar
(voorlopige) titel van onderzoek (EN): A Conceptual Framework for the Application of General Principles of Law in the International Legal System
Samenvatting (EN): This project is concerned with the potential of “general principles of law” to operate as a tool in the conduct of international legal relations. It posits that fundamental conceptual confusion and uncertainty has resulted in the underuse of general principles as a source of international law. Accordingly, it seeks to advance a comprehensive theoretical framework for the interpretation of such principles and their application to current international legal problems.
Verwachte einddatum: voorjaar 2020

Universiteit Utrecht

Niels Graaf

Faculteit: Faculty of Law, Economics and Governance
Begeleiders: Elaine Mak en dr. mr. Jacobien van Dorp
(Voorlopige) titel onderzoek (EN): Judicial Ideologies and the Alignment of European Judicial Cultures
Samenvatting (EN): Scholarship concerning the dynamics of legal transfer is almost invariably focused on the ‘rules and decisions level’ of legal systems. Judicial Ideologies and the Alignment of European Judicial Cultures complements this often-invoked analysis by turning the perspective to judicial culture. To this end, this project focusses on the development of ‘judicial ideologies’, i.e. the collection of values which define the general direction of courts to the law in force, in Germany, France, Italy and the Netherlands (1989-2020), and to what extent these align through the dynamics of ‘top-down’ development (EU harmonisation) and ‘bottom-up’ developments (legal borrowing). The analysis consists of the study of judicial ideologies in case law, legislation and legal scholarship from a comparative historical social science perspective.
Expected end date of research: Jan 2021

Pauline Phoa

Faculteit: Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatiewetenschappen, Departement Rechtsgeleerdheid
Begeleiders: prof. S.A. de Vries (UU), prof. A.M.P. Gaakeer (EUR), dr. A. van den Brink (UU)
Voorlopige titel onderzoek: EUmarkt en grondrechtenbescherming
Samenvatting: Op basis van inzichten uit de hermeneutiek en, meer algemeen, de ‘Law&Humanities’ interne markt worden afgewogen tegen grondrechten. De hoofdvraag van deze dissertatie is: Wat zijn de narratieven van Zelf enjuridische instrumentarium van het HvJEU?
Verwachte einddatum: Juli 2019

Jim Waasdorp

Faculteit: Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Begeleiders: prof. E. Mak (UU) en mr. dr. J.C. de Wit (EUR)
(voorlopige) titel onderzoek: Rechtsvinding door de bestuursrechter in het medisch bestuursrecht. Over rechterlijk beslissen in onzekerheid.
Korte samenvatting: In het medisch bestuursrecht is de gezondheidstoestand van de belanghebbende bepalend voor de uitkomst van de bestuursrechtelijke procedure. De bestuursrechter kan die gezondheidstoestand wegens het ontbreken van de noodzakelijke medische deskundigheid niet zelf beoordelen. Toch moet hij of zij een beslissing nemen. In dit onderzoek focus ik mij op het proces van rechtsvinding door de bestuursrechter in het medisch bestuursrecht. Ik combineer een rechtstheoretische invalshoek met een analyse van de in de cognitieve psychologie ontwikkelde beslismodellen en heuristieken.
Verwachte einddatum: Januari 2020

Vrije Universiteit Amsterdam

Lisette ten Haaf

Faculteit: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Begeleiders: Bart van Klink en Britta van Beers
(voorlopige) titel onderzoek (EN): Deciding for the Future Child. How can Law represent a Non-existing Entity?
Samenvatting: Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe ingrijpen in het voortplantingsproces met als doel een specifiek type kind te voorkomen, gerechtvaardigd kan worden. De focus ligt in het bijzonder op de huidige benadering, waarin een beroep wordt gedaan op de belangen van het toekomstige kind en dus waarin een belang bij zijn eigen niet-bestaan wordt geïmpliceerd. Dit onderzoek concludeert dat de subject-georiënteerde benadering niet de rechtvaardiging kan bieden die het probeert te bieden en stelt een alternatieve benadering voor om het voorkomen van een kind te kunnen rechtvaardigen.
Verwachte einddatum onderzoek: Januari 2018

Laura Henderson

Faculteit: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Begeleiders: Bart van Klink en Wouter Veraart
(voorlopige) titel onderzoek (EN): Crisis in the Courtroom: Judicial Decision-Making in the European Union and the United States in Times of Crisis.
Samenvatting: Volgt later
Verwachte einddatum: Zomer 2017

Universiteit van Amsterdam

Eva Vermeulen

Faculteit:  Amsterdam Centre for Transformative private law (Universiteit van Amsterdam)
Begeleiders: Prof. Dr. A.F. Salomons, Prof. Dr. R.J.G. Claassen en DR. N.J. de Boer

(Voorlopige) titel onderzoek:  The distribution of basic property rights
Samenvatting:  A basic right is a right that is deemed so important and indispensable that every human should be entitled to it.  Since the 19th century, the right to property was acknowledged as being a such a right in numerous constitutions and human rights documents around the world.  In most of these treaties and constitutions, the basic right to property protects the right to property ex-post, safeguarding property owners against arbitrary state intervention. This means that the provision protects already acquired property entitlements to a high degree, but it does not do more than that: non-owners fall outside its scope. One might wonder whether such a basic property right can be justified: most political-philosophical theories aimed at justifying a right to property formulate (heavy) constraints on property’s unhindered protection, based on equality, liberty or community considerations. This PhD thesis aims to explore the possibilities of legally embedding such distributive considerations in basic property norms. 
By focusing on the divergences between political-philosophical theories of distributive justice and the basic property norms of Europe, the United States and South-Africa, this thesis explores different ways in which basic rights to property can be made more considerate of these demands of distributive justice.

Verwachte einddatum onderzoek: 01-3-2023

Vrije Universiteit Brussel

Maarten Colette

Faculty Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Begeleider: prof. dr. Paul De Hert
(Voorlopige) titel onderzoek (EN): Reconceptualising freedom and citizenship: Contextual responses towards its history, meaning and significance
Samenvatting (EN): This project aims at recalibrating normative ideas regarding freedom and citizenship. Notwithstanding recent reappraisal of these themes, they have not been treated with sufficient accuracy. Since the second half of the twentieth century two basic positions have been taken up with respect to both concepts – liberalism (freedom as sphere of non-interference) and republicanism (freedom as intrinsically valuable concept). Moreover, in recent years a ‘third conception’ of liberty came to the fore: freedom as non-domination. Quentin Skinner has labeled this view neo-Roman. This project will reassess all these views by way of legal-historical and discourse-analytical approaches. The culmination point will be the works of Jean-Jacques Rousseau. Rousseau updated classical views on freedom, which were combined communitarian and individual, to bring them in line with societal circumstances of his time. Rousseau’s ideas will be confronted with the historical development of concepts that were neglected by such modernist authors as Hobbes and Locke and which date back to classical times (libertas, civitas). Rousseau’s thinking is particularly important for re-valuing freedom and citizenship today, since he blended forgotten strands of thought with Enlightenment views that still mark the foundations of present-day society.
Verwachte einddatum: September 2020

Marco in ’t Veld

Faculteit: Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Recht en Criminologie
Begeleider: Prof. dr. D. De ruysscher
Voorlopige titel: Cataloguing Customs of Trade: Looking Behind the Labels (Amsterdam and Lyon, 1700-1730)
Samenvatting: Het project gaat over de (informele) handelsgebruiken onder verschillende handelaren in Amsterdam en Lyon in het begin van de achttiende eeuw. De huidige literatuur over de lex mercatoria is sterk gericht op de middeleeuwen en is vooral gebaseerd op ‘rechtswetenschappelijke’ bronnen. Om de handelsgebruiken aan het licht te brengen wordt vooral gekeken naar rechtbank-gerelateerde documenten, zoals parreres, turben, adviezen en pleidooien. Het hoofddoel is om aan de hand van verwijzingen naar handelsgebruiken de visie van handelaren zélf uit deze bronnen te destilleren en aldus aan de opheldering van het diffuse karakter van het handelsgewoonterecht bij te dragen. Ten slotte zullen de resultaten uit Amsterdam en Lyon met elkaar vergeleken worden.
Verwachte einddatum: Oktober 2020

Deze post is ook beschikbaar in: Engels

Comments on this entry are closed.