Het bestuur

Het bestuur van de Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht bestaat sinds juni 2020 uit de volgende personen:

Ronald Tinnevelt (RU, voorzitter)

Luigi Corrias (VU, secretaris)

Bastiaan Rijpkema (UL, webmaster)

Eric Boot (Tilburg)

Renetta Bos (UU)

Thomas Riesthuis (UU, penningmeester)

 

Ronald Tinnevelt – voorzitter
Ronald Tinnevelt is als hoogleraar rechtsfilosofie verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Hij studeerde Wijsbegeerte en Bestuurs- en Organisatiewetenschap in Nijmegen en promoveerde aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven op een proefschrift over de relatie tussen recht en democratie. In het verleden was hij verbonden aan onder andere Harvard University en Stanford University in de Verenigde Staten.
Hij is tevens hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, voorzitter van de Wetenschapscommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid, voorzitter van de Ethische Commissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Faculteit der Managementwetenschappen en co-director van de Nijmegen Political Philosophy Workshop.
Hij publiceert vooral over rechtvaardigheid en democratie.
Overzicht van publicaties

Luigi Corrias – Secretaris
Luigi Corrias studeerde Internationaal en Europees Recht en Wijsbegeerte van het Juridisch Wetenschapsgebied aan de Universiteit van Tilburg. Tussen 2003 en 2008 deed hij daar promotieonderzoek en verzorgde hij onderwijs. In 2008-2009 werkte hij bij de opleiding Europese Studies van de UvA. Sinds september 2009 is hij als UD rechtsfilosofie verbonden aan de VU. In 2011 werd zijn proefschrift The Passivity of Law: Competence and Constitution in The European Body Politic bekroond met de eerste VWR dissertatieprijs. Momenteel houdt hij zich bezig met constitutionalisme en democratie (met name in de context van de EU) en met de grenzen van mensheid en menselijkheid (met name in de context van het internationaal (straf)recht).
Overzicht van publicaties

Bastiaan Rijpkema – Webmaster

Bastiaan Rijpkema is rechtsfilosoof en jurist. Hij is als hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap en als bijzonder hoogleraar Verdraagzaamheid (de Uytenbogaert-leerstoel, ingesteld door de Stichting Leerstoel Uytenbogaert) verbonden aan respectievelijk de Faculteiten Rechtsgeleerdheid en Geesteswetenschappen. Van zijn hand verscheen onder meer Militant Democracy: The Limits of Democratic Tolerance (Routledge, 2018), de Engelstalige editie van zijn Weerbare democratie: de grenzen van democratische tolerantie, waarop hij in 2015 promoveerde aan de Universiteit Leiden. Voor Weerbare democratie ontving hij in 2016 de Prinsjesboekenprijs voor het beste politieke boek van het jaar; in 2017 won hij de New Scientist Wetenschapstalent-prijs. Andere recente publicaties zijn: Militant Democracy – Political Science, Law and Philosophy (co-redacteur, Springer, 2018) en De strijd om de democratie (co-redacteur, Boom, 2018). Hij levert regelmatig bijdragen aan het publieke debat, onder meer in zijn column voor De Groene Amsterdammer. Rijpkema is eveneens lid van de redactie van NJLP.
Overzicht van publicaties

Eric Boot 

Beknopte biografie volgt

Renetta Bos

Beknopte biografie volgt

Thomas Riesthuis – Penningmeester

Thomas Riesthuis (1989) is universitair docent rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht. Hij is in 2019 gepromoveerd aan de Erasmus universiteit Rotterdam op een rechtstheoretisch proefschrift getiteld The Intertwinement of Legal Orders: A Critical Reconstruction of Theories of Jurisprudence. In zijn onderzoek is hij geïnteresseerd in (globaal) rechtspluralisme, de Europeanisering van het recht en de methodologie van de rechtsfilosofie. In zijn meest recente onderzoek verkent hij op basis van empirische methoden de percepties en ervaringen van Nederlandse rechters over rechtsvinding om te evalueren of deze percepties en ervaringen aansluiten bij gangbare rechtstheoretische opvattingen over de rechtsvormende taak van de rechter. Aan de Universiteit Utrecht geeft hij onderwijs in metajuridische vakken, zoals Grondslagen van recht, Perspectieven op recht en Rechtsfilosofie: legaliteit en legitimiteit van mensenrechten.

Meer informatie is te vinden op zijn UU webpagina en persoonlijke website.

 

 


Deze post is ook beschikbaar in: Engels

Comments on this entry are closed.