NJLP

NJLP omslag.inddNetherlands Journal of Legal Philosophy (voorheen Rechtsfilosofie & Rechtstheorie) is een internationaal, double-blind peer-reviewed tijdschrift. Het beoogt de bevordering van de wijsbegeerte van het recht, de rechtstheorie en het onderzoek naar de grondslagen van de juridische wetenschappen in ruime zin (rechtssociologie, rechtsantropologie enz.).  Het tijdschrift publiceert artikels en recensies in het Nederlands en het Engels en wordt uitgegeven door Boom Juridische Uitgevers en Eleven International Publishing (ISSN 2213-0713).

NJLP verschijnt driemaal per jaar in een totale omvang van ca. 300 pagina’s. Een van de drie jaarlijkse nummers is telkens gewijd aan een toonaangevende internationale auteur. Zowel deze jaarlijkse special issue als andere issues ouder dan een jaar zijn in open access toegankelijk.
De leden van de Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht ontvangen het tijdschrift automatisch.

Ook organiseert het NJLP het tweejaarlijkse internationale NJLP-congres.

De redactie van het tijdschrift bestaat uit volgende leden:

Wouter Veraart (voorzitter)
Lukas van den Berge (secretaris)
Luigi Corrias (recensies)
Iris van Domselaar
Jacobien van Dorp
Antony Duff
Hadassa Noorda

Het tijdschrift is online toegankelijk.
Op deze website vindt u ook de aanwijzingen voor auteurs.

Voor het doorgeven van adreswijzigingen kunt u contact opnemen met de uitgever. Boom Uitgevers is bereikbaar op telefoonnummer 0522-237555 en per mail tijdschriften@boomdistributiecentrum.nl.

Voor overige vragen over het tijdschrift kan u zich wenden tot de secretaris, Lukas van den Berge, via het onderstaande contactformulier.

Deze post is ook beschikbaar in: Engels

Comments on this entry are closed.