Oratie Elaine Mak

by admin on May 3, 2017

Op maandag 19 juni houdt Elaine Mak haar oratie ‘The T-shaped lawyer and beyond: rethinking legal professionalism and legal education for contemporary societies’, waarmee ze het ambt hoogleraar ‘Encyclopedie van de rechtswetenschappen en rechtstheorie’ aan de Universiteit Utrecht aanvaardt. De oratie vangt aan om 16.15 en wordt gehouden in de Aula van het Academiegebouw, Domplein […]

{ Comments on this entry are closed }

Oproep kandidaat-bestuursleden VWR

by admin on April 28, 2017

Per juli 2017 heeft het bestuur van de VWR  twee vacante posities en nodigt VWR-leden uit zich kandidaat te stellen.  Het bestuur komt ten minste 4 keer per kalenderjaar samen, op wisselende locaties,  ten behoeve van  de  organisatie van de jaarlijkse Winter- en Voorjaarsvergadering en de lopende zaken betreffende de Vereniging. Van  het  kandidaat-bestuurslid  wordt  […]

{ Comments on this entry are closed }

Internationale ontwikkelingen rondom de wereldwijde opkomst van het populisme vragen om een academische analyse van een multidisciplinair perspectief. Onderzoekers worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan een bundel over ‘populist discourse’ bestudeerd vanuit argumentatietheorie, linguïstiek, literatuurwetenschap, retoriek, rechts- politieke en sociaal theorie. Een voorstel voor een bijdrage, bestaande uit ongeveer 450 woorden, kan naar de redacteuren gestuurd […]

{ Comments on this entry are closed }