Doelstelling

De Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht (VWR) heeft tot doel de beoefening van de rechtsfilosofie in onderzoek en onderwijs te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat. Daartoe organiseert zij twee keer per jaar een vergadering voor haar leden: de voorjaars- en de wintervergadering. Ook verschijnt onder haar verantwoordelijkheid drie keer per jaar het tijdschrift the Netherlands Journal of Legal Philosophy (NJLP, voorheen bekend als Rechtsfilosofie & Rechtstheorie). In samenwerking met de redactie van NJLP wordt om het jaar een voorjaarsvergadering georganiseerd rond een rechtsfilosoof van internationale faam. Bij de wintervergadering worden promovendi op het terrein van de rechtsfilosofie in de gelegenheid gesteld om lopend onderzoek te presenteren. Eens in de twee jaar kent de vereniging de VWR-dissertatieprijs toe aan het beste rechtsfilosofische proefschrift dat in de voorafgaande periode in het Nederlandse taalgebied is verschenen.

Deze post is ook beschikbaar in: Engels

Comments on this entry are closed.