VWR Dissertatieprijs

VWR-dissertatieprijs
De Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht kent de VWR-dissertatieprijs eens in de twee jaar toe aan het beste proefschrift op het terrein van de rechtstheorie in Nederland en België. De prijs werd in 2011 voor de eerste keer uitgereikt. De volgende dissertatieprijs zal worden uitgereikt tijdens de voorjaarsvergadering in 2017.

Winnaar 2015: Niels van Dijk

De winnaar van de VWR-Dissertatieprijs 2015 is Niels van Dijk. De prijs werd hem toegekend voor zijn proefschrift “Grounds of the immaterial: A transversal approach of legal philosophy in intellectual rights”.

In zijn dissertatie onderneemt van Dijk een etnografische, conflict-gebaseerde benadering van de begrippen “idee”, “concept”, “uitvinding” en “immaterialiteit” binnen de juridische regimes van de intellectuele rechten, door een wending naar de rechtspraktijken waarin deze noties worden gebruikt als rechtsconcepten. De benadering volgt de gehele processuele voortgang van voorwerpen van geschil in patentenrecht, auteursrecht en merkenrecht en de wijze waarop zij circuleren door advocatenkantoren en rechtbanken. Onderweg worden alle typische juridische technieken en handelingen in kaart gebracht, zoals kwalificatie, autorisatie en bewijs, de mediale en materiële dimensie van het recht, de verhoudingen tussen recht en technologie en de praktische filosofieën van originatie en identiteit & verschil. De resulterende cartografie biedt inzicht in de wijze waarop voorwerpen van geschil geleidelijk getransformeerd worden in feiten en in immateriële objecten van intellectuele rechten. Hierdoor wordt getoond wat praktijkjuristen in staat stelt om schijnbaar abstracte filosofische begrippen werkbaar te maken als performatieve  rechtsbegrippen met belangrijke gevolgen. De verkregen inzichten van recht in actie worden vervolgens ingebracht in de analyse van verschillende rechtstheorieën. De inzet van figuren, begrippen en standpunten uit de bestudeerde rechtspraktijken binnen het rechtsfilosofische discours leiden ertoe dat bestaande theoretische constellaties verschuiven. Een conflict-gebaseerde benadering biedt hiermee ook een andere wijze om de aard van het recht te denken. De jury noemde de wijze waarop Van Dijk het thema uitwerkt bijzonder origineel. Daarnaast roemde de ‘verfrissende relevantie’ van de probleemstelling en van het ingezette materiaal.

Winnaar 2013: Nanda Oudejans

De winnaar van de VWR-Dissertatieprijs 2013 is Nanda Oudejans. Zij ontving de prijs voor haar proefschrift “Asylum: a Philosophical Inquiry into the International Protection of Refugees”.

In ‘Asylum: a Philosophical Inquiry into the International Protection of Refugees’ Oudejans onderzoekt op kritische wijze het internationale antwoord op de vluchtelingenproblematiek. Hoewel asiel een essentieel en op het eerste gezicht evident begrip is binnen het internationale recht, is er geen overeenstemming binnen de internationale gemeenschap over de betekenis van het begrip asiel. Oudejans bepleit dat dit gebrek aan overeenstemming met betrekking tot het begrip asiel aan de grondslag ligt van de problemen die zich voordoen in het internationale beleid van vluchtelingen bescherming. Het proefschrift behandelt het juridische en het politieke debat, maar gaat ook in op de fundamentele en filosofische vragen  die de vluchtelingenproblematiek opwerkt voor de democratische staat. Om die reden biedt het proefschrift niet alleen een vernieuwd begrip van het vluchtelingenvraagstuk, maar ook  een nieuwe theorie over collectieve identiteit en volkssoevereiniteit. De jury prees the wijze waarop Oudejans het delicate onderwerp bespreekt en de hoge kwaliteit van het proefschrift.

Het proefschrift van Nanda Oudejans is verkrijgbaar onder de titel “Asylum: a Philosophical Inquiry into the International Protection of Refugees”, ISBN 978-90-8891-317-4

Winnaar 2011: Luigi Corrias

De winnaar van de VWR-dissertatieprijs 2011 is Luigi Corrias. Hij kreeg de prijs voor zijn proefschrift ‘The Passivity of Law. Competence and Constitution in The European Body Politic’.

In zijn dissertatie onderzocht Corrias de filosofische grondslagen van constitutie en rechtsmacht in de EU rechtsorde. Op basis van het werk van Merleau-Ponty en Wittgenstein ontwikkelde hij een alternatieve theorie van constituerende macht en constitutionalisering door middel van een analogie met kunst. Hierin wordt de nadruk gelegd op het feit dat de schepping van iets nieuws tegelijkertijd de ontvouwing is van wat reeds bestaat. Via een analyse van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU over bevoegdheden, toont Corrias aan dat iets soortgelijks ook geldt voor de schepping van een nieuwe rechtsorde. De jury roemt in haar rapport de originaliteit en de diepgang van het proefschrift.

Het proefschrift van Luigi Corrias is verkrijgbaar in boekvorm bij Springer onder de titel: ‘The Passivity of Law. Competence and Constitution in The European Court of Justice’. ISBN 978-94-007-1033-7.


Deze post is ook beschikbaar in: Engels

Comments on this entry are closed.