Kandidaat-bestuursleden

by Admin on juni 23, 2017

Voor de vacante posities binnen het VWR-bestuur hebben Anne Ruth Mackor en Ronald Tinnevelt zich aangemeld als kandidaat-bestuurslid. Hieronder een korte introductie:

Anne Ruth Mackor
Anne Ruth Mackor is als hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.
Zij studeerde rechten in Leiden en wijsbegeerte in Leiden en Groningen en promoveerde in Groningen. Van 2004-2014 was zij tevens als bijzonder hoogleraar professionele ethiek verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte en de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RuG.
Zij is behalve hoogleraar professie-ethiek onder andere lid Regionale Toetsingscommissie Euthanasie regio Groningen, Friesland, Drenthe en BES eilanden en lid van de begeleidingscommissie herziening Code of Practice van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie; lid van de begeleidingscommissie professionele standaarden strafrecht rechtspraak en extern adviseur voor de herziening van de Gedragscode voor vervolgingsambtenaren, Rechterlijke Macht, staande magistratuur, Suriname.
Zij heeft vooral onderzoek gedaan op het terrein van de professie-ethiek, de wetenschapsfilosofie (de aard van de rechtswetenschap) en de strafrechtfilosofie (toerekeningsvatbaarheid, vrije wil, waarheid en bewijzen in het strafrecht). Een van haar onderzoeksprojecten betreft de analyse en verbetering van modellen van rationeel bewijzen in het strafrecht.
Overzicht van publicaties

Ronald Tinnevelt
Ronald Tinnevelt is als universitair hoofddocent rechtsfilosofie verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Hij studeerde Wijsbegeerte en Bestuurs- en Organisatiewetenschap in Nijmegen en promoveerde aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven op een proefschrift over de relatie tussen recht en democratie. In het verleden was hij verbonden aan onder andere Harvard University en Stanford University in de Verenigde Staten.
Hij is tevens hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, voorzitter van de Wetenschapscommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid, voorzitter van de Ethische Commissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Faculteit der Managementwetenschappen en co-director van de Nijmegen Political Philosophy Workshop.
Hij publiceert vooral over rechtvaardigheid en democratie.
Overzicht van publicaties

Deze post is ook beschikbaar in: Engels

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: