Oproep kandidaat-bestuursleden VWR (m/v)

by Admin on november 9, 2023

Per februari 2024 heeft het bestuur van de VWR twee vacante posities voor bestuursleden (m/v) en nodigt VWR-leden van harte uit zich kandidaat te stellen. Het gaat om de positie van secretaris en om een positie voor een bestuurslid met een algemene functie.

Het bestuur komt ten minste 4 keer per kalenderjaar samen, op wisselende locaties,  ten behoeve van  de  organisatie van de jaarlijkse Winter- en Voorjaarsvergadering en de lopende zaken betreffende de Vereniging. Een overzicht van de huidige bestuursleden en van de activiteiten die wij als vereniging organiseren vindt u op de internetpagina van de VWR.

Van het kandidaat-bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij actief bijdraagt aan en meedenkt over de  organisatie  van  de Vergaderingen  en  overige VWR-activiteiten.

Het kandidaat-bestuurslid is een ervaren onderzoeker  op het gebied van de rechtsfilosofie, beschikt over een academisch (nationaal en internationaal) netwerk  ten  behoeve van het uitnodigen van  sprekers  en  referenten  en  heeft (enige) bestuurlijke ervaring. Met het oog op het voorgaande is het van belang dat het kandidaat-bestuurslid voor de duur van de termijn (3 jaar) verbonden is aan een wetenschappelijke instelling (bij voorkeur aan een van de faculteiten Rechtsgeleerdheid).

Kandidaten kunnen hun belangstelling voor de posities kenbaar maken voor 12 februari 2024 middels toezending van een korte biografie aan de secretaris  van  het  bestuur, Luigi Corrias (l.d.a.corrias@vu.nl).

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: