Vacature postdoc conflictoplossende instituties (Leiden)

by Admin on november 6, 2019

Als onderdeel van het sectorplan rechtsgeleerdheid zoekt de Faculteit Rechtsgeleerdheid in Leiden promovendi en postdoc’s op het thema conflictoplossende instituties. De focus ligt op de rol van de rechtspraak in onderwerpen waar volop maatschappelijke en politieke discussie over is. Er wordt nauw samengewerkt tussen onderzoekers uit verschillende rechtsgebieden en gekozen voor een interdisciplinaire benadering.

Meer informatie kunt u hier vinden.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: