Vacature Universiteit Docent Rechtstheorie/Rechtssociologie(Universiteit Utrecht)

by admin on maart 24, 2017

De Universiteit Utrecht heeft een vacature voor:

Universitair Docent Rechtstheorie / Rechtssociologie (0,8 – 1,0 fte).

Functiebeschrijving

U draagt bij aan het voorbereiden en verzorgen van onderwijs op het terrein van de rechtstheorie en -sociologie in de door het departement en de faculteit aangeboden bachelor- en masteropleidingen. U zult worden ingezet in basisvakken van de bacheloropleiding zoals Grondslagen van Recht, Perspectieven op Recht of Algemene Rechtsleer. Tevens zult u, afhankelijk van uw expertise, een bijdrage leveren aan mastervakken. U draagt zorg voor kwalitatief goed onderwijs conform de daarvoor geldende universitaire en departementale richtlijnen. U verricht onderwijsgebonden onderzoek, dan wel onderzoek op één van de terreinen waarbij de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie is betrokken, bij voorkeur het onderzoekzwaartepunt Rechtspleging en Conflictoplossing.
Daarnaast verwachten wij van u dat u:

 • afstudeerwerk, masterscripties en andere onderzoeksprojecten van studenten begeleidt;
 • postacademisch onderwijs verzorgt op het terrein van de rechtstheorie en/of rechtssociologie;
 • Nederlandstalige en Engelstalige wetenschappelijke publicaties verzorgt op het terrein van de rechtstheorie en/of rechtssociologie;
 • zich inspant voor het werven en het uitvoeren van tweede en derde geldstroomonderzoek.

Functie-eisen

Voor de functie van universitair docent zoeken wij een jurist met gedegen basiskennis van de rechtstheorie of rechtssociologie.
Meer in het bijzonder gelden de volgende eisen:

 • u beschikt over ervaring in het rechtstheoretische of rechtssociologische onderwijs, u bent breed inzetbaar en u weet uw kennis op een enthousiaste manier over te brengen op uw studenten;
 • u beschikt over de Basiskwalificatie Onderwijs of u bent bereid deze te halen;
 • u bent een jurist met aantoonbare belangstelling voor en kennis van de rechtstheorie of rechtssociologie en blijk gevend van wetenschappelijke creativiteit, onder meer tot uitdrukking komend in (de bereidheid tot) samenwerking met andere vakgebieden en/of disciplines;
 • u heeft een afgerond proefschrift op het terrein van de rechtstheorie of rechtssociologie;
 • u heeft zo mogelijk ervaring met het verwerven en het uitvoeren van tweede en derde geldstroom projecten;
 • u beschikt over goede contactuele eigenschappen;
 • u beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 • ervaring in de juridische praktijk strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijke functie, parttime dan wel fulltime, voor één jaar, met uitzicht op een verlenging van de aanstelling voor maximaal één jaar. Uw salaris bedraagt minimaal € 3.427,- en loopt op tot maximaal € 4.691,- (schaal 11 cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. U ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (o.a. goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie: werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie is één van de grote faculteiten binnen de Universiteit Utrecht. Het departement Rechtsgeleerdheid, dat hiervan deel uitmaakt, is één van de oudste departementen van de Universiteit Utrecht, ondergebracht in een aantal monumentale panden in het centrum van de stad Utrecht, met ca. 3.200 studenten en 400 personeelsleden. Het departement kent een breed scala aan disciplines, een veelzijdig onderwijsaanbod, gerenommeerde onderzoeksprogramma’s en een uitstekend geoutilleerde Juridische Bibliotheek.

‘Recht in Utrecht’ staat voor multidimensionaal onderzoek op de hoofdgebieden van het recht en voor intensief en gevarieerd juridisch onderwijs in een kleinschalige academische gemeenschap. Het onderwijs en onderzoek richt zich primair op de kerngebieden van het recht – privaatrecht, strafrecht, staats- en bestuursrecht, alsmede internationaal en Europees recht – en de verbanden daartussen. Het departement wil een actieve en onderscheidende rol blijven spelen met innovatief juridisch onderzoek naar wetenschappelijk en maatschappelijk relevante thema’s en met uitdagend onderwijs dat studenten opleidt tot juristen die leiding kunnen geven aan maatschappelijke veranderingen.

U gaat werken bij de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie van het departement Rechtsgeleerdheid. Deze afdeling verzorgt onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen en in executive cursussen van het departement, neemt deel aan de departementale en universitaire onderzoeksprogramma’s en in tweede en derde geldstroomprojecten. Het onderzoek is veelomvattend en grensverleggend. De afdeling kent o.a. leerstoelen in het omgevingsrecht, staatsrecht, bestuursrecht, rechtstheorie, fundamentele rechten en Europees en nationaal waterrecht.

Additionele informatie

Nadere inlichtingen over de vacature kunt u verkrijgen bij prof. mr. dr. Elaine Mak, e-mail e.mak@uu.nl.

Solliciteren kan via Academictransfer

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: