Column ‘Heroriëntatie van het NJLP en de VWR’, door Hans Lindahl

by admin on maart 24, 2017

Hans Lindahl is Hoogleraar Rechtsfilosofie aan de universiteit van Tilburg en voorzitter van de VWR

Bij het debat over de richting van het Netherlands Journal of Legal Philosophy is eveneens de vraag aan de orde geweest over de richting van de Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht. Over de jaren heen hebben de verschillende redacties van het tijdschrift zich ingespannen om het verder te internationaliseren. Dit mede vanuit de zorg om voldoende kopij van hoge kwaliteit te waarborgen. Het gevolg hiervan is dat het tijdschrift in vergaande mate een tijdschrift voor professionele rechtsfilosofen is geworden en minder één dat academische en praktijkjuristen met belangstelling voor de grondslagen van het recht kon boeien. Onder de leden van de VWR bevinden zich echter juist veel van zulke juristen. De keuze was dus ofwel de internationalisering van het NJLP door te zetten en in toenemende mate het tijdschrift te verzelfstandigen ten overstaan van de VWR, dan wel het tijdschrift te heroriënteren, en wel door middel van bijdragen die zowel de professionele rechtsfilosofen alsook academische en praktijkjuristen konden interesseren.

Met een ruime meerderheid hebben de leden van de VWR voor het tweede gekozen. Afgesproken is dat het NJLP in ieder geval twee nummers  per jaar zal uitbrengen, waarvan één nummer met bijdragen die de reguliere double blind peer review procedure doorstaan. Het tweede nummer wordt toegewijd aan, beurtelings, een internationale special issue en een thema van hoge maatschappelijke relevantie waarin rechtsfilosofen in debat treden met wetenschappers van aanpalende disciplines alsmede met de rechtspraktijk.  De voertaal van de special issue is het Engels en van het maatschappelijke nummer in principe het Nederlands.

De eerste stappen in deze richting zijn al gezet: collega Wouter Veraart, hoogleraar rechtsfilosofie aan de VU, is benoemd door de overige leden van de redactie tot nieuwe hoofdredacteur van het NJLP, in opvolging van Ronald Pierik, die zijn functie neer heeft gelegd naar aanleiding van het besluit van de Algemene Ledenvergadering van de VWR. Verder organiseren collega’s Pauline Westerman en Anne-Ruth Mackor, van de Rijksuniversiteit Groningen, de zomervergadering van 2017, waaruit het eerste maatschappelijke nummer zal voortvloeien. Thema van het maatschappelijke nummer is ‘De gevoelstemperatuur van het strafrecht’. Last but not least: meerdere hoogleraren rechtsfilosofie cq. rechtstheorie in Nederland hebben zich eraan gecommitteerd om een keer in de twee of drie jaar een eigen manuscript aan het NJLP ter beoordeling voor te leggen. Het is namelijk essentieel dat het tijdschrift daadwerkelijk gedragen wordt door degenen die de primaire verantwoordelijkheid hebben voor hun vakgebied. Met deze initiatieven hopen we dat het kopijprobleem van het NJLP definitief opgelost is en dat het tijdschrift iets te bieden heeft voor alle leden van de VWR.

Ik neem de gelegenheid om de leden van de redactie van het NJLP van harte te bedanken voor hun  loyaliteit en professionaliteit in de overgangsperiode tussen het besluit van de Algemene Ledenvergadering van de VWR en de benoeming van collega Veraart als nieuwe hoofdredacteur.  Veel succes met deze nieuwe fase van het tijdschrift!

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: