*Update* Nieuwe bestuursleden

by admin on juni 10, 2015

Hans Lindahl en Luigi Corrias hebben zich kandidaat gesteld als bestuurslid voor het VWR-bestuur. Bij deze zullen ze kort worden voorgesteld. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 juni 2015 zal er gestemd worden over hun toetreding.

Hans Lindahl
Hans Lindahl is als hoogleraar rechtsfilosofie verbonden aan Tilburg University. Hij is meester in de rechten (Universidad Javeriana, Colombia). Daarnaast heeft hij een MA in de wijsbegeerte (Javeriana) en een PhD in de wijsbegeerte (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven). Zijn huidige onderzoek richt zich vooral op thema’s verbonden met globaliseringsprocessen, zoals het rechtsbegrip in een mondiale context; een grenspolitiek die een alternatief kan bieden voor cosmopolitanisme en communitarisme; transformaties van juridisch gezag en politieke representatie; collectieve identiteit en verschil. Bij het navorsen van deze thema’s zoekt Lindahl inspiratie bij de (post-)fenomenologie en theorieën van collectief handelen van analytische snit op een manier die aansluiting vindt bij positief recht in zijn concreetheid. Lindahl is voorts research fellow van het Stellenbosch Institute of Advanced Study in Zuid-Afrika. Voor meer informatie: www.hanslindahl.org

Luigi Corrias
Luigi Corrias studeerde Internationaal en Europees Recht en Wijsbegeerte van het Juridisch Wetenschapsgebied aan de Universiteit van Tilburg. Tussen 2003 en 2008 deed hij daar promotieonderzoek en verzorgde hij onderwijs. In 2008-2009 werkte hij bij de opleiding Europese Studies van de UvA. Sinds september 2009 is hij als UD rechtsfilosofie verbonden aan de VU. In 2011 werd zijn proefschrift The Passivity of Law: Competence and Constitution in The European Body Politic bekroond met de eerste VWR dissertatieprijs. Momenteel houdt hij zich bezig met constitutionalisme en democratie (met name in de context van de EU) en met de grenzen van mensheid en menselijkheid (met name in de context van het internationaal (straf)recht). Hij is lid van de redactie van NJLP. Overzicht van publicaties:

*Update*

Inmiddels zijn Hans Lindahl en Luigi Corrias toegetreden tot het VWR-bestuur.

Deze post is ook beschikbaar in: Engels

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: