Niels van Dijk winnaar VWR-dissertatieprijs 2015

by admin on juni 22, 2015

De winnaar van de VWR-Dissertatieprijs 2015 is Niels van Dijk. De prijs werd hem toegekend voor zijn proefschrift “Grounds of the immaterial: A transversal approach of legal philosophy in intellectual rights”.

In zijn dissertatie onderneemt van Dijk een etnografische, conflict-gebaseerde benadering van de begrippen “idee”, “concept”, “uitvinding” en “immaterialiteit” binnen de juridische regimes van de intellectuele rechten, door een wending naar de rechtspraktijken waarin deze noties worden gebruikt als rechtsconcepten. De benadering volgt de gehele processuele voortgang van voorwerpen van geschil in patentenrecht, auteursrecht en merkenrecht en de wijze waarop zij circuleren door advocatenkantoren en rechtbanken. Onderweg worden alle typische juridische technieken en handelingen in kaart gebracht, zoals kwalificatie, autorisatie en bewijs, de mediale en materiële dimensie van het recht, de verhoudingen tussen recht en technologie en de praktische filosofieën van originatie en identiteit & verschil. De resulterende cartografie biedt inzicht in de wijze waarop voorwerpen van geschil geleidelijk getransformeerd worden in feiten en in immateriële objecten van intellectuele rechten. Hierdoor wordt getoond wat praktijkjuristen in staat stelt om schijnbaar abstracte filosofische begrippen werkbaar te maken als performatieve  rechtsbegrippen met belangrijke gevolgen. De verkregen inzichten van recht in actie worden vervolgens ingebracht in de analyse van verschillende rechtstheorieën. De inzet van figuren, begrippen en standpunten uit de bestudeerde rechtspraktijken binnen het rechtsfilosofische discours leiden ertoe dat bestaande theoretische constellaties verschuiven. Een conflict-gebaseerde benadering biedt hiermee ook een andere wijze om de aard van het recht te denken. De jury noemde de wijze waarop Van Dijk het thema uitwerkt bijzonder origineel. Daarnaast roemde de ‘verfrissende relevantie’ van de probleemstelling en van het ingezette materiaal.

Deze post is ook beschikbaar in: Engels

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: