Oproep kandidaat-bestuursleden VWR (m/v)

by Admin on september 11, 2021

Per februari 2022 heeft het bestuur van de VWR twee vacante posities voor bestuursleden (m/v) en nodigt VWR-leden van harte uit zich kandidaat te stellen.

Het bestuur komt ten minste 4 keer per kalenderjaar samen, op wisselende locaties,  ten behoeve van de organisatie van de jaarlijkse Winter- en Voorjaarsvergadering en de lopende zaken betreffende de Vereniging.

Van het kandidaat-bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij actief bijdraagt aan en meedenkt over de organisatie van de Vergaderingen en overige VWR-activiteiten.

Het kandidaat-bestuurslid is een ervaren onderzoeker op het gebied van de rechtsfilosofie, beschikt over een academisch (nationaal en internationaal) netwerk  ten behoeve van het uitnodigen van  sprekers en referenten en heeft (enige) bestuurlijke ervaring. Met het oog op het voorgaande is het van belang dat het kandidaat-bestuurslid voor de duur van de termijn (3 jaar) verbonden is aan een wetenschappelijke instelling (bij voorkeur aan een van de faculteiten Rechtsgeleerdheid).

Kandidaten kunnen hun belangstelling voor de posities kenbaar maken voor 1 december 2021 middels toezending van een korte biografie aan de secretaris  van  het  bestuur, Luigi Corrias (l.d.a.corrias@vu.nl).

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: