VWR Dissertatieprijs – Oproep aan promotores

by admin on september 22, 2016

Graag wil het bestuur van de Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht uw aandacht vestigen op de uitreiking van de derde VWR-dissertatieprijs tijdens de Voorjaarsvergadering in 2017.

Wij verzoeken u, als promotores, om een of wellicht meerdere geschikte dissertaties voor te dragen. Het gaat om dissertaties die het terrein van de rechtstheorie in ruime zin bestrijken en die succesvol verdedigd zijn in de jaren 2015 en 2016. De voorzitter van dissertatieprijs-commissie is prof. René Foqué.
Inzending van voordrachten (met een kort bericht met de naam van de kandidaat, de titel van de dissertatie, de promotiedatum én 3 exemplaren van de dissertatie) is mogelijk tot en met 3 februari 2017.

U wordt vriendelijk verzocht voordrachten te sturen aan de secretaris van het bestuur:

Dr. mr U.R.M.Th. de Vries
Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht
P/a
Afdeling Staats- en Bestuursrecht en Rechtstheorie,
Departement Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
Achter St. Pieter 200
3512 HT  Utrecht

Voor meer informatie kun u contact opnemen met   Bald de Vries, u.devries@uu.nl

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: