Symposium Open Universiteit en Universiteit Maastricht: Fundamentele rechten en de positie van de rechter – 2 december 2022

by Admin on september 3, 2022

Op 2 december 2022 organiseren de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht het symposium Fundamentele rechten en de positie van de rechter.
“Bij rechtszaken tegen bedrijven of de Staat wordt vaak aanspraak gemaakt op fundamentele rechten of mensenrechten. Wat zijn de consequenties hiervan voor de rol van de rechter? Mag de rechter individuele mensenrechten interpreteren of maakt hij hiermee inbreuk op de trias politica? De Open Universiteit organiseert op vrijdag 2 december 2022 samen met de Universiteit Maastricht in het Nutshuis in Den Haag een symposium over dit soort thema’s op het snijvlak van het staatsrecht, de rechtstheorie en de beroepsethiek.”
Meer informatie is hier te vinden.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: