Vacature: Universitair Docent Rechtsfilosofie (0,8-1,0 fte) – Tilburg

by Admin on oktober 6, 2022

Tilburg University | TILBURG LAW SCHOOL

is op zoek naar een

UNIVERSITAIR DOCENT RECHTSFILOSOFIE.

Departement: Public Law & Governance. Locatie: Tilburg.  Wetenschapsgebied: Rechtsfilosofie. Full time equivalent:0.8 – 1.0 FTE (32-40 uur per week). Duur arbeidsovereenkomst: 18 maanden met uitzicht op onbepaalde tijd. Maandelijks full time salaris: €3.974 – €5.439 bruto. Sluitingsdatum vacature:31 oktober 2022.

Tilburg Law School heeft zich gevestigd als een toonaangevend Europees centrum voor een benadering van de rechtsfilosofie die een sterk theoretisch onderzoek combineert met een grote belangstelling voor de uitdagingen waarvoor het hedendaagse recht en de hedendaagse politiek zich gesteld zien. Wij nodigen sollicitaties uit van uitmuntende kandidaten die langs deze lijnen kunnen bijdragen aan onderzoek en onderwijs in de rechtsfilosofie.

FunctiebeschrijvingJe gaat deel uitmaken van de onderzoeksgroep Rechtswetenschap, Rechtsfilosofie en Rechtsgeschiedenis, die een van de eenheden is van het departement Public Law & Governance (PLG) van Tilburg Law School (TLS). PLG is een groot, divers en interdisciplinair departement, met meer dan 100 academische medewerkers en een scala aan juridische en sociaalwetenschappelijke disciplines. Je zult ontwikkelen en groeien in onderwijs en onderzoek, zowel individueel als in een team van ambitieuze wetenschappers.

Je werkt, zowel op het gebied van onderzoek als onderwijs, nauw samen met de leerstoel Rechtsfilosofie.

Er wordt van je verwacht dat je een goede reputatie hebt – of aan het opbouwen bent – op het gebied van onderzoek naar centrale rechtsfilosofische vraagstukken, en dat je een sterke belangstelling hebt voor de wijze waarop deze vraagstukken van belang zijn voor de belangrijkste uitdagingen waarvoor het hedendaagse recht en de hedendaagse politiek zich gesteld zien. Je zult een ambitieuze meerjarige onderzoeksstrategie ontwikkelen die publicaties, subsidieaanvragen en activiteiten met maatschappelijke impact oplevert binnen één of twee van de onderzoekszwaartepunten van het Signature Plan Global Law and Governance, te weten globalisering en het Antropoceen. Van de kandidaat zal ook meewerken aan de begeleiding van promovendi.

Er wordt van je verwacht dat je goede onderwijsvaardigheden hebt, blijkend uit eerdere onderwijservaring. Het onderwijspakket omvat cursussen rechtsfilosofie op bachelorniveau in de opleidingen rechten en filosofie van Tilburg University. In het geval van de cursussen op bachelorniveau voor rechtenstudenten wordt onderwijs gegeven aan grote groepen.

Het departement Public Law & Governance geeft je in beginsel 40% van de tijd voor onderzoek, 40% voor onderwijs, en 20% voor dienstverlening, zoals lidmaatschap van commissies en medewerking aan studentgerichte evenementen.

Wat vragen wij?Tilburg University is nieuwsgierig naar de manier waarop je kunt bijdragen aan ons onderzoek, onderwijs, impact en aan het team waar je deel vanuit gaat maken. Daarom krijgen we graag zo goed mogelijk inzicht in je kennis, inzicht, vaardigheden en persoonlijkheid. Hieronder tref je de kwalificaties aan die wij van belang vinden voor de functie.

 • Een doctorstitel op het gebied van de rechtsfilosofie of rechtstheorie.
 • Een portefeuille van publicaties in (inter)nationale tijdschriften en/of uitgeverijen op het gebied van de rechtsfilosofie.
 • Beheersing van de Engelse taal.
 • Bewijs van onderwijservaring, inclusief, indien beschikbaar, evaluaties van cursussen door studenten en/of collega’s.
 • Een universitaire onderwijsbevoegdheid (BKO) of bereidheid het te verwerven (of het equivalent daarvan bezit).
 • Professionele beheersing van het Nederlands is niet van meet af aan vereist, maar is wel een voordeel. Indien de geselecteerde kandidaat het Nederlands niet machtig is, wordt er verwacht dat je de taal leert op een niveau van basisberoepsbekwaamheid.
 • Bereidheid om bij te dragen aan administratieve en coördinerende taken.
 • Bereidheid om bij te dragen aan een open en inclusieve organisatiecultuur.
 • Aantoonbare wetenschappelijke integriteit.

Om een levendige en actieve universitaire gemeenschap te behouden, is het van belang dat we elkaar regelmatig zien en dat de onderlinge verbinding goed blijft. Daarom is het uitgangspunt dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren en dat het onderwijs op de campus gegeven wordt.

Persoonlijke kwaliteiten/talenten

 • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan en beschikt over een goed niveau van zelfkennis.
 • Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en uit dit door samen te werken, kennis en ervaringen te delen en bij te dragen aan een open en inclusieve werkomgeving.

Wat bieden wij?Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. We Erkennen en Waarderen onze medewerkers en stimuleren het inzetten van talenten en sterke punten.

Tilburg University streeft naar een open en inclusieve cultuur, omarmt diversiteit en stimuleert de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We creëren gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

We werken in een bruisende en levendige (werk)omgeving op onze prachtige campus, vlakbij het bos en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen je uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Voor deze functie bieden wij je:

 • Een functie op basis van 0.8-1,0 fte (32-40 uur per week);
 • Een vacature voor een structurele positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 1 Cao Nederlandse Universiteiten en betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast. Je krijgt initieel een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 (interne kandidaten) of 18 maanden (externe kandidaten), met uitzicht op een vast dienstverband
 • Een salaris van minimaal €3.974 en maximaal €5.439 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel universitair docent 2 en salarisschaal 11 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring;
 • Vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%);
 • Vakantiedagen (41 dagen bij een 40-urige werkweek);
 • Keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een vergoeding van verhuiskosten;
 • Medewerkers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een belastingvrije vergoeding van 30% van hun belastbare loon. Deze vergoeding vragen wij voor je aan;
 • Je wordt via ons aangemeld bij het Ambtenarenpensioenfonds (ABP);
 • Diverse trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling;
 • Een breed assortiment aan voorzieningen en faciliteiten en diverse regelingen om een optimale balans te creëren tussen werk en privé.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.

Informatie en sollicitatieWe nodigen je uit om voor 31 oktober 2022 online te solliciteren voor deze functie.

Meer informatie over de vacature kan worden verkregen bij Prof. Dave De ruysscher, Clustermanager bij het Departement Public Law and Governance via D.Deruysscher@tilburguniversity.edu.

Graag de volgende documenten toevoegen aan de sollicitatie:

 1. Motivatiebrief, geadresseerd aan Prof. Dr. Geert Vervaeke (Decaan Tilburg Law School)
 2. CV
 3. Officiële kopie universitaire diploma en cijfers (transcripties)
 4. Publicatielijst en uw beste publicatie
 5. Recente onderwijsevaluaties
 6. Position paper over onderzoek
 7. Minimaal twee referenties (inclusief naam, telefoonnummer en e-mailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de tweede selectieronde gaan.

De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 15 november 2022.

Tilburg Law School maakt gebruik van gestructureerde interviews en onderdeel hiervan is een vaste benoemingsadviescommissie. Deze bestaat uit volgende leden:

 1. Prof. dr. Maurice Adams, voorzitter
 2. Prof. dr. Joseph Mc Cahery, lid
 3. Prof. mr. Marc Loth, lid
 4. Prof. dr. Mijke Houwerzijl, lid
 5. Prof. dr. Morag Goodwin, lid
 6. Prof. dr. Panos Delimatsis, lid
 7. Dr. Dries Deweer, lid

De volgende personen zullen aanwezig zijn bij het gesprek: de voorzitter, twee leden van bovengenoemde benoemingsadviescommissie, twee vertegenwoordigers vanuit het departement en een verslaglegger.

U start idealiter op 1 januari 2023 met werken voor Tilburg University.

Organisatie Het motto van Tilburg University is ‘Understanding Society’. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Tilburg Law School

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie.

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden.

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change.

Het Department of Public Law & Governance (PLG) is een unieke samenwerking van onderzoekers op het gebied van: Internationaal recht, Europees recht, Constitutioneel recht, Bestuursrecht, Milieurecht, Openbaar bestuur, Rechtsfilosofie, Politieke wetenschappen, Rechtsgeschiedenis en Rechtspraak. De samenwerking binnen het departement is sterk geïnspireerd op gezamenlijke onderzoeksinteresse.

SollicitatiecodeTilburg University hanteert de NVP-sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling.

Disclaimer

De tekst in deze vacatureadvertentie is auteursrechtelijk beschermd eigendom van Tilburg University. Gebruik, verspreiding en verdere openbaarmaking van de advertentie zonder uitdrukkelijke toestemming van Tilburg University is niet toegestaan en dat geldt expliciet voor gebruik door werving- en selectiebureaus welke niet rechtstreeks handelen in opdracht van de Tilburg University. Reacties naar aanleiding van werving door niet-opdrachtnemers van Tilburg University worden niet in behandeling genomen.

Deze post is ook beschikbaar in: Engels

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: