Toekomst NJLP

**UPDATE**

Inmiddels hebben de leden kunnen stemmen. In totaal zijn er 54 stemmen binnen gekomen, waarbij 23 leden hebben gestemd op het definitieve voorstel van de NJLP-redactie en 31 leden op het definitieve voorstel van enkele leden van het VWR-bestuur. Het voorstel van enkele leden van het VWR-bestuur heeft dus de meerderheid behaald. Het bestuur en de redactie gaan in beraad over vervolgstappen en zullen na de zomer meer informatie verschaffen.

Definitief voorstel NJLP-redactie
Definitief voorstel enkele leden VWR-bestuur

** OORSPRONKELIJK BERICHT**

Wegens gebrek aan kopij van voldoende kwaliteit stelt de redactie van het NJLP voor om een nieuwe stap zetten in de internationalisering van het tijdschrift.

Omdat dit de gehele vereniging aangaat, is het van belang dat iedereen kan participeren in de discussie. Om die reden zal deze pagina gebruikt worden om alle verslagen en ingekomen stukken te publiceren.

Verslagen

Notitie NJLP
Verslag overleg NJLP-VWR
Reactie op verslag overleg VWR-NJLP
Verslag VWR-bestuur inzake koers NJLP
Verslag ALV 12 februari
VWR ALV conceptverslag 10 juni 2016

Ingezonden stukken

Ingezonden brief van Raf Geenens
Ingezonden brief van Wouter Veraart
Ingezonden brief van Wibren van der Burg
Alternatief voorstel NJLP van enkele leden VWR-bestuur
Ingezonden brief van Ida-Marie Hoek
Ingezonden brief van Jan Smits
Column ‘Naar een filosofie van het recht’, door Pauline Westerman
Column ‘Een tijdschrift met een toekomst?’, door Govert den Hartogh
Column ‘Over de toekomst van ons (?) tijdschrift’, door Thomas Mertens

Leave a Comment